Homeopatie

Homeopatie je alternativní, neagresivní, jemná léčebná praxe. Vzniknout jí dal německý lékař Samuel Hahnemann v roce 1796. Byl zastáncem zásady, že podobné se léčí podobným, tedy že látka, která u zdravého člověka vyvolá určité symptomy, může vyléčit pacienta, který těmito příznaky trpí. Homeopat se zabývá celkovým stavem člověka. Pozornost věnuje nejen fyzickým symptomům, ale i jeho mentálnímu a citovému stavu. Pomocí homeopatie řešíme akutní, ale i dlouhodobé zdravotní a psychické komplikace.

V případě řešení chronických potíží je nezbytný úvodní, hodinu až hodinu a půl dlouhý, rozhovor o Vašem životě, během kterého vytvoříme osu všeho, co jste zažili a jak jste se vyvíjeli a tedy toho, co ovlivnilo Váš současný fyzický i duševní stav.

V případě zájmu se objednávejte u Soni Woffové na telefonu 776 199 666.